o fundacji

Poznaj naszą misję

Pomagamy holistycznie

Dostosowujemy nasze usługi do potrzeb Klientów

Fundacja Farma Serca to holistyczne centrum pomocy małżeństwu i rodzinie.
Oferujemy własne programy rozwojowe oraz towarzyszymy terapeutycznie każdemu małżeństwu. Pracujemy online i stacjonarnie, by w ten sposób być dostępnym w całej Polsce i za granicą. Dla każdego małżeństwa, które potrzebuje naszego wsparcia i pomocy.

W ramach Fundacji zrzeszamy niezbędnych specjalistów tj. psychoterapeutów, psychologów, trenerów komunikacji, mediatorów oraz konsultantów kryzysowych. Choć mamy różne kompetencje, łączy nas pragnienie pomagania małżeństwom w odbudowie ich relacji, by ich dzieci mogły wzrastać w bezpiecznej i pełnej miłości rodzinie.

Opieramy się na trzech filarach

\

Działalność edukacyjna

Prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie zasad budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Tworzymy i publikujemy darmowe materiały audio-wizualne pomocne w rozwoju osobistym oraz wzmacnianiu więzi małżeńskich i rodzinnych. W ten sposób inspirujemy i dostarczamy konkretne narzędzia do rozwijania relacji, by stawiać czoła wyzwaniom małżeńskim we współczesnym świecie.

\

Działalność szkoleniowa i psychoterapeutyczna

Prowadzimy działalność szkoleniową i psychoterapeutyczną ukierunkowaną na twórcze pokonywanie kryzysów oraz rozwijaniu umiejętności i zasobów niezbędnych do rozwiązywania problemów małżeńskich i trudności rodzinnych.

\

Krótkoterminowe wsparcie

Oferujemy krótkoterminowe wsparcie, dzięki temu mogą sięgnąć po wsparcie w newralgicznym momencie i temacie. Proponujemy konsultacje kryzysowe dla małżonków przechodzących szczególnie dotkliwe kryzysy, konsultacje wychowawcze w sprawie dzieci, które przechodzą trudny czas w rozwoju. W ten sposób towarzyszymy małżonkom na każdym polu zmagania się z trudnościami i dajemy konkretne narzędzia do pracy nad relacją.

 

Ratuj z nami małżeństwa!

Jako Fundacja oferujemy sporo darmowych treści i programów, jednak do prawdziwej zmiany potrzebne są celowane rozwiązania i pomoc specjalistów. To wymaga jednak dodatkowych nakładów finansowych, które często przerastają możliwości tych małżeństw.

Wspomóż nas!

Możesz wpłacić darowiznę także bezpośrednio na nasze konto.

Fundacja Farma Serca, ul.Nowolipki 14/30, Warszawa.

Nr konta: 79114020040000330282890758. Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe. 

Darowiznę możesz odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i tym samym pomniejszyć należny podatek za rok, w którym darowizna została przekazana.

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowiznę w deklaracji PIT-36 lub PIT-37 poprzez załącznik PIT/O. Darowizny te wykazuje się w pozycji 11 lub 12 tego formularza w wysokości dokonanej w danym roku darowizny, jednak nie wyższej niż 6% dochodu wykazywanego w deklaracji podatkowej.

Osoby prawne mogą rozliczyć darowiznę poprzez formularzu CIT-8 w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 10% osiągniętego dochodu. Kwotę przysługującego odliczenia wykazuje się w załączniku CIT-8/O (17) w pozycji 139 lub 140.

Poznaj nasze programy dla małżeństw

Terapia małżeńska

Kryzys kryzysowi nierówny. Są sytuacje, w przypadku których terapia małżeńska jest nieodzowna i nie można jej zastąpić grupową formą warsztatową. Dotyczy to np. zdrady lub innych spraw, które w istotny sposób naderwały więź i zaufanie w relacji.

Zazwyczaj dla jednej pary konieczne w takiej sytuacji jest co najmniej  10 sesji terapeutycznych, z których każda kosztuje 500 zł. Oznacza to konieczność posiadania 5 tys. zł, by zażegnać rozpadowi małżeństwa.

Rocznie zgłasza się do nas 10 par, które chcą ratować swoje małżeństwo, a nie mają do tego koniecznych środków. Oznacza to konieczność posiadania dofinansowania w wysokości 50 tys. zł

DROGA ODNOWY MAŁŻEŃSKIEJ

Program dla małżeństw, które chcą wypracować trwałą i pełną miłości relację małżeńską.

Jest to kompeksowy i skuteczny program, w skład którego wchodzą wyselkcjonowane  warsztaty małżeńskie, a sam proces treningu nowych umiejętności został rozłożony na 6 miesięcy. W ten sposob przeprowadzamy każde małżeństwo krok po kroku przez zmianę i utrwalenie nowych nawyków.

Koszt programu to 4 tys. zł/małżeństwo.

W ciągu roku ten program możemy zaoferować 35 parom. Koszt roczny wsparcia dla małżeństw wynosi 140 tys. zł.

Więcej o programie TUTAJ

Cykl podcastów

W ramach cyklu podcastów i nagrań wideo „Wymiatamy spod dywanu, czyli porządki w relacji małżeńskiej” przyglądamy się wszystkim tym sprawom, o których małżeństwa nie chcą lub nie umieją rozmawiać. W konsekwencji temat nabrzmiewa i może być przyczyną poważnego kryzysu. A jeśli tych zamiecionych pod dywan tematów jest wiele, to związek dużymi krokami zmierza ku rozpadowi.

Miesięczny koszt prowadzenia akcji edukacyjnej to 5 tys. zł (przygotowanie treści i nagranie, obróbka audio i video, prowadzenie akcji promocyjnej w social media i na stronie www).  Z doświadczenia wiemy, że akcje edukacyjne powinny trwać co najmniej 6 miesięcy, by przyniosły pożądany efekt. Łączny koszt prowadzenia takiej akcji wynosi 32 tys. złotych. 

https://www.youtube.com/@farmaserca

Terapia indywidualna

W przypadku kryzysów małżeńskich, najczęściej jest tak, że jedno lub oboje współmałżonków wymaga terapii indywidualnej. Zanim będą w stanie odbudować małżeństwo, potrzebują się zmierzyć z indywidualnymi trudnościami i przeprawcować różne traumy z przeszłości.

Koszt jednej sesji terapeutycznej to 250 zł. Najczęściej potrzeba 30 sesji (rok), by móc doświadczyć zmiany wynikającej z procesu terapeutycznego.

Rocznie zgłasza się do nas ok 10 osób, które wymagają dofinansowania. Oznacza to konieczność posiadania budżetu w wysokości ok. 75 tys. zł. 

Dziękujemy za wszelkie darowizny

Pomóż nam zaoferować pomoc innym małżeństwom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, które ze względów finansowych nie mogą skorzystać ze wsparcia, jakiego potrzebują. W tym celu zbieramy dobrowolne darowizny.

Zapisz się do naszego newslettera

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!