wspieram

Ratuj z nami małżeństwa!

Fundacja Farma Serca powstała jako odpowiedź na rosnące zagrożenie dla podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Na naszych oczach rozpadają się wieloletnie małżeństwa. Wokół nas coraz więcej zdrad, uzależnień od pornografii, alkoholu i innych środków oraz technologii, które uniemożliwiają budowanie więzi i zdrowych relacji.

Naszą misją jest pomoc każdemu małżeństwu, które chce odbudować więź w relacji. Bolejemy nad tym, że tak wiele małżeństw i rodzin ze względu na swój status finansowy lub społeczny nie może sobie pozwolić na sięgnięcie po niezbędną pomoc. Nie chcemy by takie kwestie były przeszkodą na drodze ratowania tych małżeństw.

Wpłąć darowiznę ONLINE

Wpłać darowiznę za pomocą TRADYCYJNEGO PRZELEWU

Fundacja Farma Serca, ul.Nowolipki 14/30, Warszawa.

Nr konta: 79114020040000330282890758. Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe. 

Darowiznę możesz odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i tym samym pomniejszyć należny podatek za rok, w którym darowizna została przekazana.

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowiznę w deklaracji PIT-36 lub PIT-37 poprzez załącznik PIT/O. Darowizny te wykazuje się w pozycji 11 lub 12 tego formularza w wysokości dokonanej w danym roku darowizny, jednak nie wyższej niż 6% dochodu wykazywanego w deklaracji podatkowej.

Osoby prawne mogą rozliczyć darowiznę poprzez formularzu CIT-8 w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 10% osiągniętego dochodu. Kwotę przysługującego odliczenia wykazuje się w załączniku CIT-8/O (17) w pozycji 139 lub 140.

Opieramy się na trzech filarach

\

Działalność edukacyjna

Prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie zasad budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Tworzymy i publikujemy darmowe materiały audio-wizualne pomocne w rozwoju osobistym oraz wzmacnianiu więzi małżeńskich i rodzinnych. W ten sposób inspirujemy i dostarczamy konkretne narzędzia do rozwijania relacji, by stawiać czoła wyzwaniom małżeńskim we współczesnym świecie.

\

Działalność szkoleniowa i psychoterapeutyczna

Prowadzimy działalność szkoleniową i psychoterapeutyczną ukierunkowaną na twórcze pokonywanie kryzysów oraz rozwijaniu umiejętności i zasobów niezbędnych do rozwiązywania problemów małżeńskich i trudności rodzinnych.

\

Krótkoterminowe wsparcie

Oferujemy krótkoterminowe wsparcie, dzięki temu mogą sięgnąć po wsparcie w newralgicznym momencie i temacie. Proponujemy konsultacje kryzysowe dla małżonków przechodzących szczególnie dotkliwe kryzysy, konsultacje wychowawcze w sprawie dzieci, które przechodzą trudny czas w rozwoju. W ten sposób towarzyszymy małżonkom na każdym polu zmagania się z trudnościami i dajemy konkretne narzędzia do pracy nad relacją.

 

Dziękujemy za wszelkie darowizny

Pomóż nam zaoferować pomoc innym małżeństwom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, które ze względów finansowych nie mogą skorzystać ze wsparcia, jakiego potrzebują. W tym celu zbieramy dobrowolne darowizny.

Zapisz się do naszego newslettera

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!