konsultacja duchowa

Czasami trzeba pomóc sobie i innym w tej najważniejszej relacji – człowieka do Boga. Lepsze rozumienie nas samych w tym kontekście może być także początkiem uporządkowania ważnych dla nas relacji.

Czego możesz się spodziewać? Wspólnie przeanalizujemy powtarzające się problemy. Dzięki temu będziesz w stanie zrozumieć swoje zachowania w relacjach. 

Otrzymasz także nakierowanie duchowe, a w razie konieczności modlitwę i wstawiennictwo. 

Agnieszka Baczkowska

Agnieszka Baczkowska

kierownik Duchowy

Jestem mamą i żoną od ponad 20 lat. Wierzę, ze tylko w pełni zintegrowana jednostka jest gotowa do budowania trwałych więzi pełnych harmonii i miłości.

s.Bartłomieja Magdalena Sobczyk CSIC

s.Bartłomieja Magdalena Sobczyk CSIC

Towarzyszenie duchowe

“Kochać Boga i Boga w człowieku. Służyć Królestwu Bożemu i wspierać dusze na drodze trwania w wolności Dziecka Bożego, pod batutą Niepokalanej” – oto całe moje życie.

Podaj nam swój adres email. Prześlemy ci dalsze szczegóły.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swój email. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się na listę zainteresowanych warsztatami!

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!

Podaj nam swoje dane. Prześlemy ci więcej informacji.

You have Successfully Subscribed!